Garantievoorwaarden MT Scooterservice

Bij aanschaf van uw scooter krijgt u 1 jaar fabrieksgarantie op basis van de onderdelen. Deze garantie gaat in op het moment dat de scooter op naam wordt gesteld. Verkochte scooters worden niet retour genomen. Gerepareerde of vervangen onderdelen vallen onder dezelfde garantievoorwaarden als die van toepassing is op de totale garantieperiode van de scooter. De garantie omvat geen arbeidskosten die gemaakt worden bij vervanging van onderdelen of reparaties.

Kosten voor transport van de scooter t.b.v. een reparatie of vervanging tijdens de garantieperiode zijn voor rekening van de koper. MT Scooterservice kan desgewenst tegen een gereduceerd tarief tijdens de garantieperiode transport organiseren.

Op deze garantietermijn zijn uitzonderingen van toepassing, welke hieronder worden beschreven:

1. Garantie geldt uitsluitend indien het originele aankoopbewijs van de eerste koper en het garantie en onderhoudsboekje kan worden overgelegd. Er wordt geen garantie verleend indien u deze stukken niet kunt tonen, of wanneer er het vermoeden bestaat dat deze stukken zijn aangepast.

2. Overdracht van garantie kan enkel indien de nieuwe klant in het bezit is van het originele aankoopbewijs en het garantie- en onderhoudsboekje.

3. Bij aflevering van de scooter verklaart de klant de scooter in goede staat te hebben ontvangen, zonder enig defect of transportschade.

4. Op alle scooters zit standaard 12 maanden fabrieksgarantie op het motorblok en het frame, met een maximum van 6000 kilometer, tenzij anders overeengekomen. Een afwijkende garantieperiode zal te alle tijden worden aangegeven op het originele aankoopbewijs.

5. De garantie heeft uitsluitend betrekking op de scooter, niet op de accessoires zoals helmen, de topcase, alarm en batterijen.

6. Onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn vallen normaal gesproken niet onder de garantie, tenzij deze onderdelen geleden hebben door slijtage als een direct resultaat van een origineel fabricage defect. Voorbeelden hiervan zijn slijtage aan banden, defect geraakte lampjes, versleten remblokken en een gebroken gaskabel. Andere slijtage onderhevige of zogenaamde verbruikers onderdelen zijn: luchtfilterelementen, olie, koelvloeistof, rubbers, kabels, V-snaren en accu’s.

7. Voor accu's geldt maximaal 1 maand garantie. Echter bij uitvoeringen met een alarm vervalt deze garantie i.v.m. het kromtrekken van de accuplaten bij gehele ontlading van een stroomverbruiker. Een accu kan maximaal 5 dagen spanning vasthouden bij een ingeschakeld alarm.

8. Arbeidskosten die gemaakt worden bij vervanging en reparatie vallen niet binnen deze garantie.

9. Vervoerskosten vallen niet standaard onder de garantie .De klant brengt de scooter voor herstellingen, onderhoud of defecten geheel voor eigen rekening terug naar MT Scooterservice.

10. Binnen de garantieperiode worden defecte onderdelen gratis geleverd. Eventuele verzendkosten worden wel doorberekend.

11. Standaard onderhoud aan de scooters komt voor rekening van de klant en valt niet onder de garantie.

12. Indien de minimale vereisten van onderhoud aan de scooter niet worden nageleefd vervalt de garantie van de scooter.

13. De klant wordt geacht de juiste procedure te volgen wat betreft het onderhoud en het inrijden van de scooter. Inrijden mag alleen gebeuren via het geven van maximaal half gas met de gashandel voor tenminste de eerste 300 kilometer. De volgende 300 Km adviseren wij u maximaal 45 Km/uur te rijden. Bij de eerste onderhoudsbeurt, welke plaatsvindt bij 500 Km vervangen wij de olie. Het is zeer belangrijk om te controleren op eventuele olielekkage. Indien de scooter olie lekt dan dient u dit direct actie te ondernemen. Olielekkage dient direct verholpen te worden. Er dient een onderhoudsbeurt gegeven te worden aan de scooter bij 500km, 2000km en vervolgens om de 2000 km.

14. Schade ontstaan door foutief gebruik en/of niet volgen van de handleiding valt niet onder de garantie. Ofwel de garantie is niet van toepassing wanneer de scooter defect is ten gevolge van een reden, die naar oordeel van onze technische dienst niet is terug te voeren op een materiaal- en/of fabricagefout.

15. Er wordt geen garantie verleend bij schade ontstaan door modificaties, die niet zijn uitgevoerd en/of goedgekeurd door MT Scooterservice, en alle daaruit voortvloeiende kosten voor behandeling, reparatie etc. Onderdelen die zijn verchroomd vallen niet onder de garantie.

16. Er wordt geen garantie verleend op onderdelen, waarvan de garantietermijn is verlopen.

17. Er wordt geen garantie verleend bij schade, die is ontstaan door aanrijdingen, ongevallen, valpartijen, het gebruik van de scooter voor competitiedoeleinden, race, en terreinrijden; natuurrampen, schokken, brand, diefstal, verwaarlozing of verkeerd gebruik. Door contact met bijtende stoffen, zoals chemische producten, zout, olie, zeewater of andere vergelijkbare stoffen. Bovendien vervalt de garantie wanneer de scooter gebruikt wordt voor verhuur.

18. Er wordt geen garantie meer verleend indien de scooter niet meer in originele staat is, er wijzigingen zijn aangebracht, die niet door MT Scooterservice is goedgekeurd en/of voorgeschreven. En als er onderdelen zijn vervangen, die anders zijn dan de originele onderdelen.

19. MT Scooterservice is niet verantwoordelijk voor schade die voortkomt uit normaal gebruik van de scooter, zoals bijvoorbeeld krassen op de treeplank, verkleuren van de gelakte delen door zonlicht, roestvorming of oxidatie.

20. Er wordt geen vergoeding gegeven voor bijkomende kosten gemaakt i.v.m. een schadeclaim door bijvoorbeeld: wegsleepkosten, gederfde inkomsten, hotelkosten, dinerkosten, telefoonkosten, kosten voor vervangend vervoer of enig andere kosten tijdens de reparatieperiode.
MT Scooterservice Ouddorp
06-55846081

MT Scooterservice Ouddorp
Levertijden
Kwaliteit
Reparatie en onderhoud
Betalen
Klantenservice
Algemeen
Garantie
Disclaimer
Contact
Bezoek adres
Marijkeweg 39
3253 BN Ouddorp

Contact
Tel: 06-55846081
info@mtscooterservice.nl